Wizyta Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego

27 maja 2020 r. odwiedził naszą Szkołę Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, któremu towarzyszyli Panowie: Jarosław Perzyński – Burmistrz Miasta Sierpca; Piotr Nowakowski –Zastępca Burmistrza; Dariusz Malanowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sierpcu oraz Piotr Rzeszotarski – Radny Rady Miejskiej Sierpca.
Panowie zwiedzili zmodernizowaną pracownię informatyczną w Szkole Podstawowej nr 3.
Całkowity koszt wyposażenia pracowni wyniósł 77 500 zł.
Miasto na ten cel otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 47 500 zł. zaś 30 000 zł – dopłacono z budżetu miasta.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy za okazywane wsparcie wszystkim, którzy pomagają uczniom i nauczycielom naszej Szkoły w realizacji ich pasji i zainteresowań oraz przyczyniają się do uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego.

facebook