Wybory do Samorządu Uczniowskiego klas IV – VI

Tradycyjnie już w naszej szkole odbyły się w październiku powszechne, tajne i demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego klas IV – VI.

Przed wyborami trwała kampania wyborcza, podczas której kandydatki prezentowały swoją ,,ofertę wyborczą’’, a 30 września miały szansę przedstawić swoje pomysły przed gronem wyborczym. Wszystkie dziewczęta przygotowały się doskonale, pełen profesjonalizm.

Do Parlamentu Samorządu Uczniowskiego kandydowały cztery uczennice: Natalia Meller kl. V d, Natalia Kluczyńska kl. VI a, Patrycja Rama kl. VI c i Anna Skwierawska kl. V c.

Uczniowie i nauczyciele otrzymali karty do głosowania, na których zaznaczyli swój wybór. Podsumowania dokonała Komisja Skrutacyjna, w skład której weszły trzy uczennice (Aleksandra Kowalska – kl. VI c, Julia Sulińska – kl. V c i Marta Watkowska – kl. IV b) i wicedyrektor szkoły – p. Jolanta Chyżyńska.

Po podliczeniu głosów wyłoniono:

  • Przewodniczącą – Patrycję Ramę kl. VI c
  • Zastępcę przewodniczącej – Natalię Kluczyńską kl. VI a
  • Sekretarza – Annę Skwierawską kl. V c

 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dużej oraz owocnej aktywności w Samorządzie!

facebook