X Edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego CHARMING ENGLISH

5 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 im ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu odbyła się X edycja Powiatowego Konkurs Recytatorskiego Poezja i Proza Anglojęzyczna „CHARMING ENGLISH”. Konkurs został przygotowany przez nauczycielki języka angielskiego: p. Elżbietę Kamińską, p. Elżbietę Szczepańską i p. Małgorzatę Szumską                  

Do konkursu przystąpiło 30 uczniów z 6 szkół powiatu sierpeckiego.

Konkurs przebiegał w trzech kategoriach.

Kategoria I : klasy I-III, w której udział wzięło  13 uczestników prezentujących jeden utwór anglojęzyczny.

Laureatami w tej kategorii zostali:

I miejsce – Gabriela Falińska ze Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym

II  miejsce – Kacper Szczelaszczyk ze Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym

III miejsce – Zofia Jagodzińska z I Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu 

kategorii II: klasy IV-VI udział wzięło 10 recytatorów prezentujących jeden utwór poetycki oraz fragment prozy w języku angielskim.

Laureatami w tej kategorii zostali:

I miejsce – Zuzanna Kozłowska ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu

II miejsce – Nina Mosakowska z I Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu 

III miejsce – Lena Węglarek ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

W najstarszej kategorii wiekowej: klas VII-VIII udział wzięło 7 recytatorów prezentujących jeden utwór poetycki oraz fragment prozy w języku angielskim.

Laureatami w tej kategorii zostali:

I miejsce – Martyna Wojciechowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

II miejsce – Nadia Chochlińska ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu

III miejsce – Zuzanna Łobińska ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu

Konkurs przebiegał zgodnie z regulaminem w miłej i  serdecznej atmosferze.  Recytatorów oceniało zaproszone przez organizatorów niezależne jury:

Marta Duda– nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu,

Katarzyna Moskal – instruktor do spraw teatru w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu,

Joanna Rzepecka – nauczyciel języka angielskiego i języka francuskiego w Zespole Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.

Recytatorzy prezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności zarówno artystycznych i estetycznych, jak  i językowych. Po każdej prezentacji uczestnicy nagradzali recytatorów brawami.

Laureaci konkursu otrzymali  dyplomy,  nagrody książkowe oraz drobne upominki. Członkowie jury otrzymali pisemne podziękowania za pracę w komisji konkursowej, a nauczyciele opiekunowie otrzymali pisemne podziękowania za bardzo dobre przygotowanie uczniów do konkursu. Aby umilić uczestnikom czas oczekiwania na werdykt jury, uczniowie oraz ich opiekunowie zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez organizatorów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok!

facebook