Pożegnania nadszedł czas – zakończenie klasy ósmej

Dzień 18 czerwca 2024 roku to dzień, w którym uroczyście pożegnaliśmy absolwentów. W historii naszej szkoły po raz pierwszy absolwentami Trójki byli uczniowie jednego oddziału klasy VIIIa. Pani Dyrektor Dorota Ossowska szczególnie serdecznie powitała ósmoklasistów i ich rodziców, dla których ten dzień był pełen wzruszeń, refleksji, podsumowań i niezapomnianych wspomnień. Uroczystość uświetnili wyjątkowi goście:

– p. Jarosław Perzyński – Burmistrz Miasta Sierpca,
– p. Piotr Nowakowski – zastępca Burmistrza Miasta Sierpca,
– p. Zbigniew Długokęcki – radny Rady Miejskiej,
– p. Waldemar Frydrychowicz – radny Rady Miejskiej, przewodniczący Komisji Oświaty,
– ks. Sławomir Zalewski – Proboszcz Parafii Farnej,
– p. Marek Zdrojewski – Naczelnik Wydziału Oświaty,
– p. Piotr Podlaski – prezes ZNP,
– p. Michał Pawłowski – przewodniczący Rady Rodziców,
– p. Anna Matuszewska  – przedstawicielka sierpeckich mediów.

            Ważnym momentem uroczystości było wprowadzenie sztandaru szkoły i ślubowanie absolwentów oraz przekazanie sztandaru siódmoklasistom. Pani Dyrektor Dorota Ossowska w ciepłych słowach zwróciła się do tych, którzy w 2016 roku przekroczyli mury naszej szkoły i spędzili w niej 8 długich lat, stając się ludźmi odpowiedzialnymi, gotowymi podjąć nowe wyzwania i realizować życiowe plany i marzenia. Pani Dyrektor podziękowała rodzicom za zaufanie i mądre wspieranie rozwoju swoich dzieci. Efektem ciężkiej pracy uczniów oraz współpracy szkoły i rodziców są  liczne sukcesy naszych wychowanków. Pan Jarosław Perzyński wręczył absolwentom Nagrody Burmistrza Miasta Sierpca. Stypendium za wyniki w nauce – wzorowe zachowanie i średnią ocen 5,78 otrzymał uczeń klasy VIIIa – Adam Dudziński. Pan Jarosław Perzyński gratulował sukcesów i życzył, aby wszyscy z sympatią wspominali szkolne lata i godnie reprezentowali swoją szkołę i rodzinne miasto. Symbolicznym bukietem kwiatów podziękował dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły za przygotowanie młodzieży do kolejnego etapu życia.
            Pani Dyrektor Dorota Ossowska wyraziła słowa wdzięczności Panu Burmistrzowi, radnym i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że możliwe było realizowanie szkolnych celów i planów. 
            Nadszedł czas na nagrody, wyróżnienia, dyplomy i podziękowania dla absolwentów – tę część spotkania poprowadziła p. Dyrektor Anna Prątnicka.
Wszystkim ósmoklasistom wręczono uroczyście dyplomy absolwenta i wiele innych wyróżnień. Nagrody za osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie otrzymali następujący uczniowie:

            Adam Dudziński  –  5,78   wzorowe zachowanie
            Zofia Siwińska  –  5,33   wzorowe zachowanie
            Wojciech Ogrodowczyk  –  5,28   wzorowe zachowanie
            Jakub Więczkowski  –  5,17   wzorowe zachowanie

Nagrodę Specjalną – Biedronkę ks. Jana Twardowskiego za najwyższą średnią wśród uczniów otrzymał Adam Dudziński. W dalszej części spotkania wręczono nagrody za najwyższą frekwencję, godne reprezentowanie szkoły w konkursach wiedzowych i tematycznych, za osiągnięcia w sporcie, a także za pracę  w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Wolontariacie, Poczcie Sztandarowym, PCK, LOP oraz za aktywny udział w życiu kulturalno-artystycznym szkoły – orkiestrze. 
Wręczono również nagrodę w kategorii Indywidualistka/Indywidualista dla uczniów za ich niezwykłą osobowość, wyjątkową umiejętność wyrażania siebie i swoich pasji, odwagę w cieszeniu się tym, co się robi, niebanalne postrzeganie świata i ogromną charyzmę. Otrzymał ją Adam Dudziński. Pani Monika Wojciechowska – wychowawczyni klasy VIIIa wręczyła rodzicom podziękowania za ich życzliwość, pomoc i zrozumienie dla podejmowanych działań oraz uczestnictwo w życiu naszej szkoły. Zgodnie z tradycją Trójki nie mogło zabraknąć przemówienia przedstawiciela klas ósmych oraz przedstawiciela klas siódmych.
Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor Dorota Ossowska zapewniła, że w każdym z absolwentów Trójki jest siła, odwaga i zdolności, które pozwolą w kolejnych szkołach realizować swoje marzenia. Życzyła, aby potrafili pokonywać przeciwności losu,  cieszyć się sukcesami i umieli wyciągać wnioski z porażek.

Już szmat drogi przebytej za nami,
bardzo długi, więc żegnać się trzeba. 
Rusza nas wielu ku swoim celom na własnych nogach.
Wszystkiego nas nie nauczy starszych przestroga.
Nikt nam nie powie wracaj! Mówią nam – już dorosłeś,
                        A życie jest trudne, nie proste.                         

facebook

Warning: Undefined array key "cookies_accepted" in /home/users/sp3-2023/public_html/wp-content/themes/sp/footer.php on line 103