Zakończenie roku szkolnego uczniów klas ósmych

 

„Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy,

A księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie”.

Wisława Szymborska

Dzień 23 czerwca 2022 roku w naszej szkole to dzień, który łączył dwa ważne wydarzenia: pożegnanie absolwentów  oraz odejście na emeryturę p. Dyrektor Ewy Rycharskiej. Uroczystość była pełna wspomnień, wzruszeń, podziękowań. Uświetnili ją wyjątkowi goście:

– p. Jarosław Perzyński – Burmistrz Miasta Sierpca,

– p. Piotr Nowakowski – zastępca Burmistrza Miasta

– p. Marek Zdrojewski  – Naczelnik Wydziału Oświaty,

– p. Aneta Dębowska – Inspektor Wydziału Oświaty i Kultury

– p.  Aleksandra Grzybowska – Inspektor Wydziału Oświaty i Kultury

– p. Zbigniew Długokęcki – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,

– p. Waldemar Frydrychowicz – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,

– ks. Sławomir Zalewski – Proboszcz Parafii Farnej,

– p. Piotr Podlaski – prezes ZNP

– p. Józef Mróz – przewodniczący NSZZ „Solidarność”

– p. Michał Pawłowski – przewodniczący Rady Rodziców

– p. Anna Matuszewska i p. Jakub Grodzicki – przedstawiciele sierpeckich mediów.

Tego dnia ważnymi gośćmi byli absolwenci naszej szkoły oraz  ich rodzice.  Pobyt tegorocznych ósmoklasistów  w „Trójce” stał się już pięknie zapisaną kartą historii naszej szkoły. Po raz ostatni byli „tą’’ klasą  ósmą, po raz ostatni usłyszeli nazwiska swoich koleżanek i kolegów w jakże im dobrze znanej kolejności, po raz ostatni tuż obok nich stali ich wychowawcy.

Pani Dyrektor Ewa Rycharska serdecznie powitała wszystkich, po czym nastąpiło wprowadzenie Sztandaru Szkoły i złożenie ślubowania przez absolwentów oraz przekazanie sztandaru siódmoklasistom.

Niezwykle ważnym momentem uroczystości było podziękowanie odchodzącej na emeryturę p. Ewie Rycharskiej. Pani Dyrektor podzieliła się osobistymi refleksjami związanymi z „Trójką”. Bywała w niej, jak sama powiedziała, jeszcze wcześniej, zanim stała się uczennicą. Tutaj też upływała  jej cała 38- letnia kariera zawodowa. Była wspaniałym nauczycielem i wychowawcą, a przez 5 ostatnich lat cenionym dyrektorem. Pani Ewa Rycharska wyraziła radość i dumę, że przekazuje szkołę, w której nauczanie jest na wysokim poziomie, w której pracują oddani nauczyciele, w której realizowane są liczne projekty, a rodzice są wsparciem w procesie wychowawczym swoich dzieci.

Nasza koleżanka Joanna Guzowska w imieniu wszystkich pracowników w ciepłych i wzruszających słowach podziękowała p. Ewie Rycharskiej – „naszej Koleżance i naszej pani Dyrektor” za długie lata wspólnej pracy, za 5 lat mądrego i spokojnego kierowania zespołem. Wyraziła wdzięczność za wszystkie słowa wsparcia, dowartościowania i opanowania, które pomagały oddzielić ważne sprawy od mniej ważnych. Koleżanka Asia  przekazała życzenia dalszego życia w zachwycie, zdrowiu i radości ducha. Wszyscy razem: uczniowie, nauczyciele i pracownicy zaśpiewali piękną piosenkę Anny Jantar:

„To, co masz, to radość  najpiękniejszych lat.

(…) To serce, które jeszcze na wszystko stać…”

będącą muzyczną dedykacją.  Obecni na uroczystości goście dziękowali pani Dyrektor za sumienność, otwartość  na zmiany, za stworzenie godnego wizerunku szkoły, a przede wszystkim za niełatwą umiejętność stworzenia zespołu, którego relacje są oparte na szacunku, wzajemnej życzliwości i koleżeństwie.

Pani Dyrektor Ewa Rycharska podziękowała swoim zastępczyniom – p. Jolancie Chyżyńskiej i p. Dorocie Ossowskiej za oddaną i nieocenioną współpracę, wręczając im Nagrodę Dyrektora Szkoły.

Pan Jarosław Perzyński podzielił się refleksjami związanymi z „Trójką’’ i zapewnił, że są to dobre wspomnienia. Podziękował p. Ewie Rycharskiej za 38 długich lat pracy , w tym 5 lat na stanowisku dyrektora placówki. W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników samorządu przekazał podziękowanie i zapewnienie, że współpraca z p. Dyrektor zawsze była oparta na wzajemnym zrozumieniu i życzliwości. W dowód uznania za wzorowe zarządzanie szkołą w latach 2017-2022 wręczył p. Ewie Rycharskiej Nagrodę Burmistrza Miasta Sierpca. 

Nadszedł czas na nagrody, wyróżnienia, dyplomy i podziękowania dla absolwentów – tę część spotkania poprowadziła p. Dyrektor Dorota Ossowska. Ogromną radość sprawiło wszystkim wręczenie przez p. Jarosława Perzyńskiego Nagród Burmistrza Miasta Sierpca. W tym roku szkolnym wśród ósmoklasistów przyznano  nagrodę za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych uczennicy klasy 8d Wiktorii Joniak oraz dwie nagrody za działalność wolontariacką:  Nikoli Kęsickiej i Agacie Malinowskiej – uczennicom klasy 8a.

Wszystkim ósmoklasistom wręczono uroczyście dyplomy absolwenta i wiele innych wyróżnień, m.in. nagrody za naukę. Nagrodę Specjalną – Biedronkę  ks. Jana Twardowskiego za najwyższą średnią wśród uczniów klas ósmych otrzymało dwoje uczniów klasy 8d:  Maja Dudzińska i Bartłomiej Kosiorek. W dalszej części spotkania wręczono nagrody za najwyższą frekwencję, godne reprezentowanie szkoły w konkursach wiedzowych i tematycznych, za osiągnięcia w sporcie a także za pracę  w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Wolontariacie Poczcie Sztandarowym oraz za aktywny udział w życiu kulturalno-artystycznym szkoły. Wręczono także listy gratulacyjne i podziękowania dla rodziców za ich życzliwość, pomoc i zrozumienie dla działań szkolnych oraz wspieranie naszej placówki. Na zakończenie uroczystości absolwenci wręczyli gościom, nauczycielom i pracownikom szkoły symboliczną „różę absolwenta”, dziękując za przekazaną wiedzę, cierpliwość, uśmiech i wyrozumiałość oraz wsparcie w codziennej pracy.

W imieniu wszystkich absolwentów Wiktoria Kostrzewa wyśpiewała wdzięczność uczniów piosenką „Dziękujemy Wam’”. Pani Dyrektor Ewa Rycharska zapewniła zebranych, że zamknął się jeden rozdział w życiu młodych ludzi, ale przed wszystkimi – i tymi, którzy wkrótce rozpoczną kolejny etap edukacji jak również tymi, którzy odchodzą na emeryturę  otwiera się nowy, równie ciekawy i pełen życiowych wyzwań etap, bo jak napisał nasz Patron, ksiądz Jan Twardowski:

„Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło,

wtedy dopiero wszystko się zaczyna”.

 

facebook